top of page

VEDLIKEHOLDSTJENESTER

SERVICE OG VEDLIKEHOLDSPROGRAM 

Med 8 egne team og et velfungerende partner-nettverk kan ingen andre selskap tilby samme kvalitet på service og ettermarkeds- tjenester som ProTurf AS.

ProTurf AS har desidert flest egne ansatte installatører blant alle leverandørene i markedet, og kan på den måten både kvalitetssikre arbeidet som skal utføres, men like viktig er det at vi kommer til riktig tid.

Etter svært mange år i bransjen, har ProTurf opparbeidet seg et solid antall service-partnere som er eksperter på denne type tjenester og som kan reise ut på oppdrag i sitt nærmiljø på kort varsel. 

 

I tillegg til dette har vi flere mindre aktører med nødvendig utstyr og som ønsker å utføre vedlikeholdsoppdrag på vegne av oss. Alle våre partnere har topp, moderne utstyr som er godkjent av kunstgress produsenten.

Typiske tjenester vi vil utføre for dere er;

  • Ukentlig vedlikehold som børsting, harving og overflaterens

  • Sesongåpning som å fjerne det siste laget med snø og sette banen i stand før sesongen

  • Etterfylling av gummigranulat

  • Veiledning, oppfølging, instruksjon i bruk og salg av utstyr

  • Annet

Velger dere et samarbeid med ProTurf er dere sikret god oppfølging av vårt salgsledd, men også dersom dere har behov for vedlikeholdsoppdrag eller andre servicetiltak.

Ta kontakt med oss på telefon 468 62 420 eller epost velkommen@proturf.no 

bottom of page