top of page

BIONIC FIBRE

PRODUKT SAMMENLIGNING

Naturlig og haptisk form, fantastiske spilleegenskaper

Temperaturbestandig og svovel herdet

Innfyllet holder seg bedre på plass

Optimalisert bruk av ressurser på grunn av forbedret massetetthet

Oppmuntrer til taklinger og dueller

Ensartet og kunstig form, unaturlig utseende

Smeltbar termoplast

Avrundet form, mindre stabilt, øker sjansen for å måke bort innfyllet

Høyere ressursbruk på grunn av høy bulktettheten

Oppfordrer ikke taklinger

Slitesterk, konstant elastisk, behagelig myk

Ikke biologisk nedbrytbar

Holder seg på plass

Påvist lang fargestabilitet

Miljøvennlig og ufarlig for helsen

Krever vedlikehold, lang erfaring

Råtner, fryser, variable materialegenskaper

100 % biologisk nedbrytbart

Veldig lett, flyter, eroderer

Avgir garvesyre som flekker

Sporer, bakterier og allergener

Krever mye vedlikehold, manglende langsiktig erfaring

Kjente miljømessige egenskaper, jomfruelig

Passende pris - ytelsesforholdet

Fordelaktig pris

Produsert som et infylls granulat

Brannbestandig er mulig

Påvist lang fargestabilitet

Brannbestandig ikke mulig

Luktfri

Holder seg kjølig

Varmes opp

Lukter av dekk

Ukjent opprinnelse, resirkulert produkt

Produsert av dekk

Flekker sportsutstyr/baller sort

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Bionic Fibre eller kun en prisforespørsel.

bottom of page