Bærekraftighet fra POLYTAN

Polytan har alltid lagt stor vekt på bærekraft og en lav miljøpåvirkning. Som en ansvarlig totalleverandør sikrer de riktig og samvittighetsfull bruk av ressursene på hvert trinn i livssyklusen - fra valg av råvarer gjennom produksjon, installasjon, bruk og vedlikehold, til deponering og gjenvinning.

Deres sertifiserte miljøstyringssytemer iht. ISO 14001 siden 2015 viser at Polytan tar miljø på alvor.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om miljøvennlige løsninger tilpasset ditt bebehov. 

FREMTIDENS KUNSTGRESS ER FORNYBART

INNFYLL

DET FØRSTE KLIMANØYTRALE KUNSTGRESSET FOR FOTBALL

CROSS GTZERO

GREEN TECHNOLOGY

FOR TOKYO. FOR SPORTS. FOR THE ENVIROMENT.

ProTurf AS 2018 - velkommen@proturf.no

miljøfyrtårn_blå_skrift_farger_intern
Grønt Punkt medlem
  • Facebook Social Ikon
  • Twitter Social Ikon
  • Instagram Social Ikon
  • Linkedin Sosiale Ikon
  • YouTube Social Ikon