top of page

TV2 - HVA SKJER MED BRUKT KUNSTGRESS

Siden februar har TV2 jobbet med å finne bedre ut hva som faktisk skjer når det gamle kunstgresset er modent for utskifting. Som en av flere leverandører av kunstgress i Norge er ProTurf AS godt kjent med de ulike problemstillingene TV2 belyser og vi ser positivt på at dette gjøres. 

 

Vi vet det er ulik tilnærming til dette fra byggherren (idrettslag/ kommuner) basert på til dels uklart regelverk og ulik praksis. Gårsdagens innslag i TV2  (25.06) tok for seg definisjonen av «godkjent deponi» som for mange fremstår som en utydelig beskrivelse av hvordan det gamle kunstgresset med sand og granulat skal avhendes. 

 

ProTurf AS er åpne på hvilke metoder og samarbeidspartnere som benyttes ved rehabilitering av kunstgressbaner. I 2018 ble 15 baner sendt til danske Re- Match Aps og to til ASIE. Så langt i 2019 har vi i et prosjekt benyttet estiske ASIE i et prosjekt da de også kan materialgjenvinne kunstgress. Dessverre finnes det per i dag ingen norske avfallsaktører som kan materialgjenvinne kunstgressbaner. De norske aktørene kan energiutnytte de brennbare komponentene fra en kunstgressbane, men vårt mål er ombruk og materialgjenvinning der dette er miljømessig og økonomisk forsvarlig. 

 

Uansett metode har ProTurf AS tett dialog med både miljømyndighetene, fylkesmannen, eksterne rådgivere og ikke minst byggherren i hvert prosjekt. På den måten ønsker vi å forsikre oss om at lovverket ikke brytes og at alt vi gjør både er transparent og innenfor gjeldende regelverk. Med debatten om mikroplast på avveie fra norske kunstgressbaner hengende over oss, har vi allerede tatt ansvar for miljøet. Vi jobber kontinuerlig med rutiner for å sikre at forurensing ikke skjer i noen faser av vår leveranse. Det gjelder både når det gamle kunstgresset tas opp og prosesseres, når det nye kunstgresset installeres og ikke minst under hele kunstgressets levetid. 

 

Det totale bildet er komplekst. Vi vet det er begrensede ressurser i idrettslagene både når rehabiliteringsprosjektet skal finansieres, men kanskje enda mer når kunstgressbanen skal driftes. Det vi ser de senere årene er likevel en stor forbedring og større bevisstgjøring omkring de forpliktelsene dette medfører og den varslete forskriften vedr drift av kunstgressbaner er viktig i denne sammenhengen. 

 

Anleggsstrategien i Norge er best mulig anlegg for lavest mulig kostnad. Selvsagt aldri på kompromiss med gjeldende lovverk og miljøet. Vi tror at konkurranse er sunt både når det gjelder tilbydere kunstgress eller tilbydere resirkulering av kunstgress. Det oppfordres til innovasjon og bedre løsninger enn i dag. Det er årsaken til at ProTurf AS også samarbeider med ASIE. Vi har fulgt kunstgresset fra Hamar til Estland i 2019. Vi har sett maskinene i resirkuleringsfabrikken. Vi vil også dokumentere miljøeffektene av de ulike behandlingsløsningene for kunstgressbaner.

 

ProTurf AS jobber for å være en del av et seriøst marked med seriøse aktører. Vi har ingen hemmeligheter. Vi ønsker å forbedre våre rutiner, våre prosesser og våre produkter og vi ber om veiledning fra de som er eksperter på området. Kun på den måten sikrer vi konkurranse i markedet hvor idrettslag og kommuner kan få best mulig anlegg for lavest mulig kostnad  -slik at flest mulig barn, unge og voksne kan utøve fysisk krevende idretter uten å få belastningsskader.

bottom of page